دزمايه

بسته بندی 10 کیلوگرمی

 


بسته بندی 10 کیلوگرمی کیسه ای با شش ماه ماندگاری

مشخصات محصول

 

پارامتر

مقدار در 100 گرم

مقدار ماده خشک

5/94 - 5/96 (گرم)

اسیدیته (pH)

4 - 6

کربوهیدرات

35 - 40 (گرم)

پروتيین

40 - 50 (گرم)

فسفات

2 - 3 (گرم)

خاکستر

4 - 8  (گرم)