دزمايه

بسته بندي 100, 80 گرمي

بسته بندی 100, 80 گرمی پر شده با گاز نیتروژن با یک سال ماندگاری

مشخصات محصول

 

پارامتر

مقدار در 100 گرم

مقدار ماده خشک

5/94 - 5/96 (گرم)

اسیدیته (pH)

4 - 6

کربوهیدرات

35 - 40 (گرم)

پروتيین

40 - 50 (گرم)

فسفات

2 - 3 (گرم)

خاکستر

4 - 8  (گرم)